Bokrapport om The Physics of Heaven:Forfatterne:
The Physics of Heaven er en bok skrevet av hele 12 forfattere. Hovedforfatterne er Judy Franklin og Ellyn Davis. I tillegg bidrar Bill Johnson, Beni Johnson, Larry Randolph, Kris Vallotton, David Van Koevering, Bob Jones, Ray Hughes, Cal Pierce, Dan McCollan og Jonathan Welton (The physics of heaven, 2012, Forside).

Boken er i dag tilgjengelig på Bethel Store, altså Bethel Church sin bokhandel på internet1.

Judy Franklin arbeider for Bill Johnson i Bethel Church California, mens Ellyn Davis har skrevet tre bestselgende bøker for det kristne markedet ifølge utgiverne av boken (The Physics of heaven, 2012, Baksiden). Bill og Beni Johnson er hovedledere av Bethel church, Redding i California2. Bob Jones er kjent som profet i Bethel church (The Physics of heaven, side 182, 2012). Kris Vallotton er senior leder i Bethel Church (Vallotton, Kris, side. iii, 2012).

Alle de kristne lederne som har bidratt til denne boken hevder at det finnes dyrebare skjulte sannheter gjemt i New age, som opprinnelig tilhører oss kristne og må separeres fra det verdiløse. Dvs. at New age kunnskap må frem i lyset og verdsettes av oss kristne (Davis, Ellyn, kapittel 2, side. 18, linje 19-29, 2012).

”I believe that the holy spirit is moving again. So do all of the christian leaders who contributed to this book. They are all trying to position themselves to be ”where the puck is going to be” not where it´s been”
(Davis, Ellyn, kapittel 2, side. 18, linje 19-22, 2012.

”They all agree that the next move of God will cause a shift at the deepest level of who we are—perhaps at the very ”vibrational level” that the New Age movement has been exploring. They also all agree that there are precious truths hidden in the New age that belongs to us as christians and need to be extracted from the worthless”
(Davis, Ellyn, kapittel 2, side. 18, linje 24-29, 2012.


Hensikten med boken:
Forfatterne av boken skriver at hensikten med boken er å dele hva de har oppdaget, slik at du kan gå på din egen reise av oppdagelser med Gud inn til riker av lyd, lys, energi, vibrasjoner og kvantefysikk (Franklin, Judy, side. Vii: linje: 28 – side. Viii: linje: 1-3, 2012). 

«Its sole purpose is to share what we have discovered so you can go on your own journey of discovery with God into the realm of sound light energy vibration, and quantum physics»
(Franklin, Judy, side. Vii: linje: 28 – side. Viii: linje: 1-3, 2012). 

Introduksjonen forklarer at boken ikke er noe vitenskapelig verk angående emnene den dekker. Derimot er den en sammensetning av de puslespillbrikkene forfatterne mener å ha funnet (Franklin, Judy, side. x, linje: 24 – 26, 2012).

Boken er ment som en invitasjon til å bli med oppdagerne, dvs. forfatterne til å oppdage nye områder ved Gud (Vallotton, Kris, side. ii, linje: 15 – 22, 2012). Judy Franklin siterer Bill Johnson i at man kan ikke bare leve på gamle sannheter, men man burde søke nye sannheter for vår generasjon, og bevare disse sannhetene for de kommende generasjoner (Franklin, Judy, Kap: introduction, side. X, linje: 8-11, 2012). Dvs at en av hovedhensiktene med boken er å få leserne til å ønske å søke nye sannheter.

”Bill Johnson writes that we can´t just camp around old truth, but should seek newly revealed truths for our generation and then preserve those truths for the generations that follow”
( Franklin, Judy, Kap: introduction, side. X, linje: 8-11, 2012).

Boken ufarliggjør det å søke inn i det overnaturlig. Forfatterne begrunner dette med at vi som kristne er under Guds beskyttelse (Welton, Jonathan, side. 44 - 45, linje s. 44: 27 – 28, linje s. 45: 1-2, 2012).

Hovedtanker i boken:
I denne boken ønsker forfatterne å formidle nye sannheter, som de mener Gud har åpenbart for dem.

New age:
Ellyn Davies snakker åpenhjertig om at New age var hennes ungdomsideal, og at disse idealene og drømmene i en periode ble tilsidesatt (Davis, Ellyn, Side. 12-13, Linje side 12:5-6, linje side 13: 6-8, 2012).

I 2006 fikk Ellyn Davis et jobbtilbud i Sedona, Arizona. Dette var et globalt episenter for New age tankegang og praksis. På den tiden hadde hun opplevd det meste av hva karismatisk Kristendom hadde å tilby (Davis, Ellyn, Side. 13, linje: 23-28, 2012).
Ellyn Davis bestemte seg så for å undersøke hva som skjedde i Sedona, og forene sin vitenskapelige bakgrunn og kristne tro i en miks for å søke sannheten (Davis, Ellyn, Side. 15, linje: 3-5, 2012). Hun hevder at mye av det hun så i New age kunne støttes opp av bibelske prinsipper (Davis, Ellyn, Side. 14, linje: 11-15, 2012).

 ”It wasn’t that i wanted to become a New ager, I just wanted to find out if maybe they had uncovered some truths the church hadn’t. The strange thing was , much of what i saw and heard embodied biblical principle and could be backed by stripture”
(Davis, Ellyn, Side. 14, linje: 11-15, 2012).

Jonathan Welton hevder at han gjennom Bibelen har funnet 75 eksempler på ting som New age har forfalsket, som å ha en ”Spirit guide”, transer, meditasjon, aura, kraftobjekter, klarsynthet, klarhørsel osv (Welton, Jonathan, side. 49, linje: 20-23, 2012).

”I have found throughout scripture at least 75 examples of things that the New age has counterfeited, such as having a spirit guide, trances, meditation, auras, power objects, clairvoyance, clairaudience and more.”
(Welton, Jonathan, side. 49, linje: 20-23, 2012).

Vi mener Jonathan Weltons påstand om at Bibelen gir klarsignal til 75 New age fenomener er tvilsomt, da Bibelen advarer mot okkultisme (5. mosebok:18:9-12 i Bibelen).

5 mosebok 18:9-12:
 
9 Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggedom som folkene der driver med. 10 Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. 11 Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. 12 For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.

Det nye testamentet forteller om en kvinne, som var besatt av en spådomsånd. Hennes spådommer var ikke til behag for Gud, og Paulus kastet ut denne onde ånden (apostlenes gjerninger 16:16-18 i Bibelen).

Lyden fra himmelen
Bob Jones skriver at i 1995 kom det profetier om at det skulle komme en ny lyd. Dvs. en ny himmelsk lyd (Jones, Bob, side. 25, 2012). Denne åpenbaringen fikk også Judy Franklin, som opplevde at Gud sa at lyden ville forandre tankestrukturen vår (Franklin, Judy, Kapittel: 1, side. 2, linje 22-24, 2012).

Bokens forfattere poengterer at denne lyden fra himmelen har klare paralleller til pinsedag. Det legges vekt på at det ikke var en vind, men en lyd, som kom på pinsedag. Lyden forandret de som hørte den fullstendig. De dro ut på gatene og forkynte om Jesus (Franklin, Judy, Kapittel: 1, side. 3, linje 1-8, 2012).

Forfatterne mener at vi nå lever i en tid, der Gud skal frembringe en lignende lyd. Denne lyden skal ifølge boken forandre måten vi tenker på, og gi oss kraft, slik at vi kan gjøre større ting enn det Jesus gjorde. For å frembringe denne lyden må vi plasserer våre hjerter i det øvre roms posisjon. Da vil Gud igjen frembringe denne lyden, som vil forandre måten vi tenker på, og gi oss kraft til å gjøre større gjerninger enn det han gjorde (Franklin, Judy, Kapittel: 1, side. 3, linje 11-15, 2012).

”but i feel like the Lord has told me if we will place our hearts in an upper room posture, He is again releasing a sound that will transform the way we think. I believe that sound is going to empower us to do greater works than he did”
(Franklin, Judy, Kapittel: 1, side. 2, linje 11-15, 2012).

Ray Hughes mener at Gud har skapt hver og en av oss til å lage en unik lyd, som reflekterer Guds herlighet på jord (Hughes, Ray, side. 65, linje: 3-6, 2012).

En gjennomgående hovedtanke i boken er at Gud har gitt oss et valg om å innstille vår lyd på linje med lyden fra himmelen. Vi har fått den unike muligheten til å frigjøre den himmelske lyden. Altså at vi kan frembringe lyden fra himmelen gjennom vår munn ved å justere vår lyd lik himmelens lyd (Hughes, Ray, side. 67, linje 17-20 og 21-23, 2012).

”Man has been given a will, because man has been given a soul. Therefore, we have a choice to align our sound with the sound of heaven, while the other elements remain inanimate”
(Hughes, Ray, side. 67, linje 17-20, 2012).

”Man sounds like man, but we have been given the creative ability to release the sound of God” (Hughes, Ray, side. 67, linje 21-23, 2012).

Det hevdes i boken at en himmelsk lyd kan skape et forhøyet nivå av synestesi, som åpner våre sanser slik at man får ufattelige møter med det overnaturlige. I disse møtene vil man oppleve Gud i hvert fiber av sin kropp (Randolph, Larry, side. 98, linje 4-9, 2012).

I psykologi er det en dynamikk som kalles synestesi. Dette er en tilstand som gir evnen til å høre farger, lukte nummer, smake lyder osv (Randolph, Larry, side. 97, linje 16-23, 2012).

I følge boken er det viktig å finne sannheter, som er holdt fanget av de ikke kristne (new agere). Mange new agere har for eksempel begynt å oppdage fenomenet synestesi, og er desperate etter å stemme seg inn, slik at de kan oppleve de ulike sfærene av åndelig virkelighet (Randolph, Larry, side. 103, linje 3-10, 2012). I følge Larry Randolph er det nettopp dette vi kristne også må gjøre for å posisjonere oss selv for ”den nye lyden”.

”Now to answear the second part of the question about the ways we can stretch ourselves to receive from God. Perhaps the most significant thing we can do to position ourselves for the ”new sound” is to start recovering the truths that are currently held capture by many unbelievers. Many new agers, for example, have already begun to explore the phonomenon of synesthesia and are desperately trying to”tune in” to multiple realms of spiritual reality”
(Randolph, Larry, side. 103, linje 3-10, 2012).

Kvantemystikk:
Boken introduserer noe som heter kvantemystikk. Disse teoriene angående kvantemystikk er blant annet:

·      Verden vi lever i er ikke den virkelige verden, men en illusjon (Davis, Ellyn, side. 113, linje: 26-28, 2012)

·      Universet er en samlet sammensatt helhet. Dette betyr at fordi alle er en, må alle være Gud, noe som betyr at du er Gud. Din bevissthet er et aspekt av guddommelig bevissthet (Davis, Ellyn, side. 114, linje: 3-7, 2012).

«The second major quantum mysticism concept is that the universe is a unified, inter-connected whole. This translates to the idea that, because all is one, then all must be God which means that you are God and your consciousness is an aspect of divine consciousness» (Davis, Ellyn, side. 114, linje: 3-7, 2012).

·      Fordi materie trenger en som observerer for å få det til å ta materiell form, har mennesket gjennom sin bevissthet kraft til å skape fysiske ting (Davis, Ellyn, side. 114, linje: 19-23, 2012).

·      Troen på at våre tanker og følelser sender vibrasjoner av energi (Davis, Ellyn, side. 124, linje: 26-27, 2012).

·      Troen på at noen vibrasjoner er gode for oss, og gir fra seg helbredende energier, mens andre vibrasjoner gir fra seg skadelige energier. Nivåer av høy bevissthet gir fra seg gode energier, mens nivåer av lav bevissthet gir fra seg negative energier. Derfor har New age og helbredelses sentre satt seg inn i teknikker for å fjerne oss fra negative energier, og skape balanse av flyt med positive energier, for at vi skal ha bedre helse og høyere bevissthet (Davis, Ellyn, side. 125, linje: 1-17, 2012). 

·      Troen på et paralelt univers (Davis, Ellyn, side. 125, linje: 18, 2012).

·      Troen på at menneskeheten utvikler seg til et høyere nivå av bevissthet (Davis, Ellyn, side. 126, linje: 23-24, 2012)

Til slutt spør forfatteren om noen av disse ideene fra kvantemystikk er forenlig med kristendom, altså om de kan passe inn i kristendom. Forfatteren svarer ja, det er de. Hun tror de er forenlig på mange måter men helt uforenlig på andre måter. Forfatteren vil ikke gå inn på hvilke prinsipper som er uforenlige med kristendom (Davis, Ellyn, side. 127, linje: 7-11, 2012).

”but are any of the ideas advanced by quantum mysticism compatible with christianity? Yes, they are. I think the beliefs of quantum mysticism are compatible with christianity in many ways bu tare totally incompatible in a few, most important ways”
(Davis, Ellyn, side. 127, linje: 7-11, 2012).

Vår posisjon i forhold til engler:
I salme 91, står det ifølge Cal Pierce: at han vil sende hans engler for å yte tjeneste på vegne av de som arver frelsen (Pierce, Cal, side. 89, linje 6-8, 2012). Med andre ord så mener han at englene kan gjøre tjenester for oss. Altså er våre tjenere.

 ”psalm 91, ”He sends his angels to render service on behalf of those who inherit salvation””
(Pierce, Cal, side. 89, linje 6-8, 2012).

Videre står det at når vi taler hans ord, så gjør englene det vi sier (Pierce, Cal, side. 92-93, s. 92: linje 23-28, s. 93: linje 1-2, 2012).

Da vi sjekket dette bibelstedet, kunne vi ikke finne en eneste bibeloversettelse som brukte ordene «yte tjeneste». Vi sjekket opp betydningen av grunnteksten og heller ikke der kunne vi finne en slik betydning. Slik vi forstår det handler dette bibelverset om at englene skal bevare oss kristne, og stå i tjeneste for Gud den allmektige. Englene er ikke i vår tjeneste, men i Guds tjeneste, da det er Gud som sender dem.

Vibrasjoner og bølgelengder:
Hva mener forfatterne at vi skal gjøre for å høre fra Gud? De er opptatt av at vi må strekke oss forbi våre kjente begrensede bølgelengder. Den første tingen vi må gjøre er å stemme oss inn på det åndelige rike med alle våre sanser, for å få tak i mer av Guds Ånd. De mener at vår ånd er allerede programmert til vår favoritt kanal, da vi holder oss til det som er kjent og komfortabelt. Vi mennesker er som et perfekt lydbrett, som tar inn signaler fra en talende Gud (Randolph, Larry, side. 100-101, side 100: linje 26-28, side 101: linje 1-6, 2012).


Oppsummering og konklusjon
Boken er en invitasjon til å utforske nye metoder for å komme i kontakt med Gud. Disse metodene er blant annet: Frembringe lyden fra himmelen, muligheter til å styre engler, stemme inn på bølgelengder og frekvenser, komme inn i synestesi, der man kan lukte farger osv. Samtidig så antydes det at det finnes mange flere praksiser innenfor New age som kan brukes. Blant annet synskhet og bruk av kraftobjekter.

Vi tror denne tankegangen er farlig, da vi lett kan åpne opp for onde ånder og falske doktriner. Etter vår mening er det viktig å ikke åpne opp for noe som ikke har bibelsk belegg. Bibelen taler klart imot okkultisme og kaller det en styggedom.

Boka legger stor vekt på kvantemystikk i sin søken etter nye metoder.
Selv om forfatteren ikke anerkjenner alle prinsipper i kvantemystikk som forenlige med kristendom, kan man spørre seg om hvorfor hun skriver om dem? Vi vet at Ellyn Davis er påvirket av New age tankegang, da dette er hennes ungdomsideal. Kvantemystikk er på ingen måte bevist, og jeg vil påstå at mange av disse prinsippene er Panteisme.

Panteisme betyr at alt/alle er Gud, og at alle ting er en sammensatt enhet og er avhengige av hverandre. I panteismen fremmes det også teknikker for å forhøye ens bevissthet (Harrison, Paul, side. 6, side.78, 2013).
Hvorfor kaller forfatterne det kvantemystikk og ikke Panteisme? En mulighet er at kvantemystikk høres mer vitenskapelig ut enn Panteisme og New age. Forfatteren kler New age inn i begrepet kvantemystikk. Boken virker å ha et mål; å spre New age tankegang.

Vi er svært uenige med Ellyn Davis når hun sier at mange av kvantemystikkens tanker er forenlige med kristendom. Ettersom store deler av innholdet i kvantemystikk er Panteisme, og panteisme er en undersjanger av New age. New age er en blanding av ulike okkulte fenomener i en nyreligiøs miks.

I og med at hovedlederne i Bethel Church har vært medforfattere og godkjent denne boken, gir det oss en klarhet i hva denne kirken står for. New age må på sett og vis være en del av menighetens bakenforliggende lære. Med andre ord har ikke Bethel Church en ren bibelsk teologi, men en blanding av bibel og «såkalte nye sannheter».

Litteraturliste:
·      ”Franklin, Judy”, ”Davis, Ellyn”, ”Vallotton, Kris” ”Johnson, Bill”, ”Johnson, Beni”, ”Randolph, Larry”, ”Koevering, David Van”, ”Jones, Bob”, ”Hughes, Ray”, ”Pierce Cal”, ”McCollam, Dan”, ”Welton, Jonathan”(2012), THE PHYSICS OF HEAVEN, U.S.A, Destiny Image
·      «Harrison, Paul»(2013), Elements of Pantheism a spirituality of nature and the universse(third edition), U.S.A, (first edition: element books)Kilder:
1.     Bethel STORE, USA: På < https://shop.bethel.com/products/the-physics-of-heaven >
[Slått opp den 15 september, 2018, kl. 8]
2.     Bethel church, USA, Redding, California: På< https://www.bethel.com/leadership/bill-johnson/>
[Slått opp den 15 september, 2018, kl. 08.30]Bokrapport av Marianne Olsen og Andreas Olsen

Comments

  1. Takk, håper bare at så mange som mulig våkner opp og kommer seg ut av denne "førten" med det ondes lyse og forlokkende side.

    ReplyDelete

Post a Comment